Foto: Brian A Jackson

53-årig idømt 1,5 års fængsel i historisk sag om streamingbedrag

mar 21, 2024 | Retssager

21. marts 2024

Torsdag den 21. marts faldt der dom i den første danske sag om streamingbedrag, hvor en dansk mand blev idømt 1,5 års fængsel, efter at have genereret kunstige afspilninger af musik for ikke under 2 millioner kroner.  

Pressemeddelelse

En 53-årig mand fra Østjylland blev torsdag den 21. marts idømt 1 år og seks måneders fængsel, hvoraf tre måneder blev gjort ubetinget, for databedrageri af særlig grov beskaffenhed og ophavsretskrænkelser, efter at have foretaget stream-manipulation. Retten i Aarhus konfiskerer én mio. kroner fra den dømte og et tilsvarende beløb fra hans enkeltmandsvirksomhed. Virksomheden er også idømt en bøde på 200.000 kroner. Den dømte skal desuden betale sagsomkostningerne, men da sagen har været flere år undervejs, betaler staten halvdelen som kompensation for den lange sagsbehandlingstid.

Den dømte har valgt at anke dommen til landsretten.

Den 46. mest indtjenende musiker i Danmark

I perioden 2013-2016 foretog han kunstigt genererede afspilninger af 689 musiknumre, som han havde udgivet i eget navn på en række musikstreamingtjenester. Derved fik han uberettiget udbetalt ikke under 2 millioner i royalties – rettighedsmidler, som burde være tilfaldet artister, sangskrivere, producere og andre rettighedshavere med reelle afspilninger i perioden. 37 af numrene var desuden redigerede versioner af musik, han havde kopieret fra andre musikere. 

Omfanget af de kunstigt generede afspilninger var så stort, at han i en periode var den 46. mest indtjenende musiker i Danmark. Det placerede hans indtjening højere end Lars Lilholts, men lavere end Anne Linnets, på trods af at hans musik, ganske usædvanligt, aldrig var blevet markedsført eller afspillet i radio og tv, men udelukkende genererede indtægter fra streaming.

Afgørelsen i sagen har været længe ventet, da RettighedsAlliancen allerede tilbage i 2018 anmeldte sagen, på vegne af medlemmerne Koda, IFPI, Dansk Musiker Forbund og Dansk Artist Forbund. 

Læs NSK’s pressemeddelelse her

Historisk dom 

Dommen er med til at skrive historie, da det er første gang, der falder dom i en sag om streamingbedrag i Danmark. Sagen tiltrækker også international opmærksomhed, netop fordi det er sjældent, at manipulation med streams har ført til retslige sanktioner. Afgørelsen er et vigtigt afsæt for lignende fremtidige sager og understreger desuden, at stream-manipulation er en alvorlig kriminel tendens, med store konsekvenser for den danske og internationale musikbranche.

Maria Fredenslund, direktør i RettighedsAlliancen, siger: 

”Det glæder os, at vi nu har rettens ord for, at det er dybt kriminelt og alvorligt at bedrage med streaming af musik. Der er tale om en historisk dom, der sender et stærkt signal om, hvor alvorlig en udfordring stream-manipulation er. Sagen viser også, at den type bedrageri kan opdages, og at både rettighedshavere og myndigheder ser med alvor på problemet. Det bliver et vigtigt afsæt for at forhindre lignende tilfælde fremadrettet, særligt med udviklingen indenfor kunstig intelligens. Af samme grund er det vigtigt, at Sektionen for Rettighedsbeskyttelse hos NSK kan håndtere denne type af rettighedskriminalitet, hvilket de på bedste vis har gjort i dette tilfælde.”

Jakob Hüttel, juridisk chef i Koda, siger:

”Vi glæder os over afgørelsen i sagen, for vi ser dommen som et vigtigt skridt i kampen mod svindel og stream-manipulation i musikbranchen. Det er ikke blot umoralsk, men også hamrende uretfærdigt at manipulere med udbetalinger, som i virkeligheden burde tilfalde dedikerede og hårdtarbejdende musikskabere, Med denne historiske dom bliver der sendt et tydeligt signal om nultolerance overfor streamingsnyd, og vi forventer, at dommen vil fungere som et afskrækkende eksempel for andre, der måtte overveje at begå lignende bedrageri.”

Sofie Sarlvit, kommunikationskonsulent i Musikselskabernes Brancheorganisation IFPI, siger:

”Svindel med streams er kynisk tyveri af indtægter, som skulle være gået til virkelige artister og sangskrivere. Derfor er vi tilfredse med, at Retten i Aarhus med den aktuelle dom er med til at trække en klar streg i sandet. Vi ser dommen som en vigtig rygdækning til dem, der bruger deres liv på at skabe musik til glæde for os alle sammen”.   

Sara Indrio, forperson i Dansk Artist Forbund, siger:

”Det er meget vigtigt at denne alvorlige sag nu er grundigt behandlet af retssystemet. Musikstreaming står for størstedelen af omsætningen i den danske musikbranche, og derfor har svindel med streaming store negative konsekvenser for artister og musikere. I Dansk Artist Forbund arbejder vi for tiltag, der kan rette op på økonomiske ubalancer i digital musikdistribution, og denne sag viser også, hvor presserende det er, at forretningsmodellen bag streaming bliver mere fair og transparent.” 

Thomas Sandberg, forperson i Dansk Musiker Forbund, siger: 

”Dommen viser med al tydelighed at svindel med streams er tyveri af den løn musikerne, skal have for deres arbejde. Det er en sejr at vi nu har rettens ord for, at musikerne ikke skal finde sig i, at det sker. Næste skridt er at sikre, musikerne bedre beskyttelse mod streamingsvindel, ved at skabe større transparens hos streamingtjenesterne.”

Kontakt:

Direktør i RettighedsAlliancen, Maria Fredenslund, tlf. 21 64 74 48,  maria.fredenslund@rettighedsalliancen.dk

Læs også: Bedrag med musikstreaming for millioner: Nu starter retssagen

Opdateret den 21. marts kl. 15:35