Foto: RoseBox

Global transportvirksomhed modtager bødestraf for levering af kopivarer

jul 1, 2020 | Retssager

1. juli 2020

En større dansk transportvirksomhed har erkendt sig skyldig i medvirken til krænkelse af ophavsretten og har derfor modtaget en bøde på 50.000 kroner for levering af kopier af dansk møbeldesign.

At understøtte salg af ulovlige kopivarer gennem transportvirksomhed har kostet en global transportør med rødder i Danmark en bøde på 50.000 kroner. Fra maj 2014 til september 2016 har virksomheden fragtet og leveret kopier af dansk design fra siden Nlini.com, hvis ejer i 2019 blev idømt en længere fængselsstraf for omfattende salg af ulovlige kopier.

Transportvirksomheden har således fragtet kopier af bl.a. PH-lampen, Ægget, Y-stolen, Bamsestolen til danskere, som har købt de billige kopier på dømte Nlini.com, og derfor blev transportøren kendt skyldig i at have medvirket til krænkelse af ophavsretten.

Øget fokus på transportøransvar

De seneste år er der i forbindelse med sager om krænkelse af ophavsrettigheder på internettet kommet væsentligt større fokus på de såkaldte ’mellemmænd’, der muliggør transaktionen mellem ophavsretskrænkeren og slutbrugeren. En mellemmand kan dermed både være de ellers lovlige platforme, som fx DBA og Alibaba, hvor køb og salg af ulovlige varer foregår, og de transportvirksomheder, der stiller sig til rådighed for levering af varerne. 

Der har været en del sager flere steder i verden, hvor mellemmændenes ansvar og rolle som medvirkende til krænkelse af ophavsretten er prøvet ved domstolene. I Danmark har SØIK afgjort to lignende sager inden for de seneste to år, hvor danske transportører har modtaget større bøder for at have medvirket til krænkelse af ophavsretten. I begge sager har der været tale om systematiske krænkelser, hvor transportørerne har erkendt sig skyldige og dermed har modtaget bøder for at transportere og levere kopimøbler fra hhv. England og Irland til kunder i Danmark. 

Fælles opgave at komme kopierne til livs

For RettighedsAlliancens direktør, Maria Fredenslund, er det øgede fokus på mellemmændenes ansvar i spørgsmål om ophavsretskrænkelser et vigtigt udtryk for den fælles opgave, det er at komme de ulovlige kopier til livs:

”Hvis vi skal bekæmpe kopierne effektivt, er det nødvendigt, at vi umuliggør salget hele vejen rundt. Det vil sige, at både platforme og transportører også bliver nødt til at gøre deres for at sikre, at ulovlige kopier ikke kan forhandles eller leveres til forbrugerne,” forklarer hun.

I en rapport fra EUIPO i år estimeres det, at handel med ulovlige kopivarer koster 671.000 arbejdspladser i EU og tabt salg for 83 milliarder euro.