Foto: Brandi Redd

RettighedsAlliancen afgiver høringssvar om effektivisering af blokeringer

maj 27, 2021 | Publikationer

27. maj 2021

I et svar på Justitsministeriets høring om sagsbehandlingstiden for blokering af ulovlige sider, opfordrer RettighedsAlliancen til også at inddrage ’Vækstplan for De Kreative Erhverv’.

Det skal være muligt at blokere for ulovligt indhold på internettet, mens det finder sted. Men den nuværende sagsbehandlingstid for blokering af ulovlige hjemmesider, gør det kun muligt at blokere ulovlige aktiviteter på bagkant. Derfor er skaden ofte sket, når blokeringerne træder i kraft efter at ophavsretsbeskyttede produkter er blevet forbrugt ulovligt.

Justitsministeriet har med høring om effektivisering af sagsbehandlingstiden i sager om ’fup-hjemmesider’ fulgt op på Regeringens ’Vækstplan for Handel og Transport’. Opgaven med effektivisering af sagsbehandlingstiden er imidlertid også en vigtig del af Vækstinitiativer for de kreative erhverv, hvor implementeringen har ligget stille de sidste år.

Læs Regeringens ’Vækstplan for De Kreative Erhverv’ her.

RettighedsAlliancen har derfor i høringssvar understreget, at der er behov for effektivisering af sagsbehandling for alle ulovlige rettighedskrænkende tjenester. I høringssvaret har RettighedsAlliancen derfor fremlagt en model for Justitsministeriet, som bl.a. gør brug af myndighedsudpegede ’troværdige meddelere’.

RettighedsAlliancens direktør Maria Fredenslund er positiv overfor, at der sættes fokus på effektive blokeringer:

”Vi ved, fra mange års arbejde med at optimere blokering af ulovlige sider, at det er vigtigt, at lovgivningen tager højde for internettets dynamiske karakter og gør det muligt at blokere for ulovligt indhold, mens det finder sted. Vi finder det vigtigt, at der fokuseres på andre ulovlige sider end fup-hjemmesider alene, og ser derfor dette initiativ som en lejlighed til også at få tiltrængt fremdrift i Vækstplanen for De Kreative Erhverv.  Men vi er glade for, at Justitsministeriet sætter fokus på behandlingstidens betydning for blokeringernes effekt og håber, at høringen giver anledning til at etablere den bedste model for effektive blokeringer fremover.”

Læs RettighedsAlliancens høringssvar her.