Foto: Diana Akhmetianova

RettighedsAlliancen opfordrer til at udbygge verificeringskrav i ’Digital Service Act’

nov 8, 2021 | Samarbejder

8. november 2021

For at bremse deling af ulovligt indhold, er det afgørende at EU’s ’Digital Service Act’ forpligter alle formidlingstjenester til at kende identiteten på alle deres udbydere.

RettighedsAlliancen samarbejder med en lang række europæiske partnere om at beskytte rettigheder og bekæmpe ulovligheder på internettet. Gennem dette samarbejde, er RettighedsAlliancen engageret i EU-Kommissionens forslag ’Digital Service Act’ (DSA), som fastsætter EU-reguleringen af sociale online platforme. 

Digital Service Act’ (DSA) indeholder en række bestemmelser, der øger digitale platformes ansvar for at beskytte indhold og brugere, og forslaget er nu i opløbsfasen før den forventeligt vedtages i begyndelsen af 2022, givet at EU-institutionerne bliver enige. RettighedsAlliancen har hilst forslaget velkomment, særligt angående brugen af myndighedsgodkendte ’troværdige meddelere’ (trusted flaggers), til at identificere ulovligt indhold på platforme og derved sikre hurtig nedtagning og proces hos domstole og myndigheder.

Det er dog skuffende, at KYBC-forpligtelsen (Know Your Business Customer) i DSA ikke konsekvent stiller krav om, at alle formidlingstjenester skal verificere udbydere af varer og tjenester. Med et sådant omfattende KYBC-krav, vil DSA være et effektivt værktøj til håndtering af ulovligt indhold på internettet. Men på trods af europæiske rettighedshaveres ihærdige indsats for at få KYBC-forpligtelsen udbredt til ikke blot at omfatte udbydere med direkte kunderelationer, ser det ud til, at det i forvejen begrænsede KYBC-krav udvandes yderligere. 

I et sidste forsøg på, at opfordre Europa-Parlamentet til at udbygge KYBC-kravet, har RettighedsAlliancen, i lighed med sine europæiske partnere, nu sendt en fælles opfordring til relevante danske modtagere. 

Læs brevet sendt til medlemmer af Europa-Parlamentet her (dansk version)