Foto: Sharon McCutcheon

Studerende får bøde for ulovligt salg af studiebøger

aug 12, 2022 | Retssager

12. august 2022

Sagen mod en kvindelig sygeplejersketuderende fra VIA University College i Aarhus er afsluttet med et bødeforlæg for at have udbudt og solgt ulovlige, digitale kopier af 47 forskellige lærebøger via Facebook. 

Et bødeforlæg på 5.000 kr. og en konfiskation af 1.830 kr. Sådan afsluttes sagen mod en sygeplejerskestuderende fra VIA University College i Aarhus. Den studerende var blevet anmeldt for ulovligt at have udbudt og solgt ikke færre end 47 forskellige digitale studiebøger, hvoraf størstedelen var indscannede fysiske lærebøger. Derudover var nogle af filerne  i-bøger, mens syv af filerne indeholdt NOTA-udgaver, som er digitale bøger forbeholdt studerende med læsevanskeligheder.

I efteråret 2020 anmeldte RettighedsAlliancen den studerende til SØIK (nu NSK) efter at have samlet beviser for salg af ulovlige digitale kopier af studiebøger uden rettighedshavernes samtykke. Handlen foregik gennem en Facebookgruppe dedikeret til køb og salg af bøger til brug på sygeplejerskeuddannelsen.

Ulovlig deling på Facebook

Denne sag er et eksempel på de store udfordringer, der ligger i den ulovlige deling og salg af studiebøger gennem sociale medier som Facebook. Til trods for en stor oplysningsindsats på området fra RettighedsAlliancen viser en undersøgelse foretaget af Epinion, at knap halvdelen af alle studerende, der benytter sig af digitale studiebøger på deres respektive uddannelser, har anskaffet sig mindst én studiebog på ulovlig vis. Ydermere viser undersøgelsen, at den ulovlige deling ofte foregår i det nære miljø, hvor især Facebookgrupper og -Messenger er kanaler, som ofte bliver brugt til dette. 

RettighedsAlliancen har, i både deres efterforskning og i konkrete oplysningstiltag, stort fokus på netop ulovligt salg og deling af digitale studiebøger på Facebook. 

RettighedsAlliancens direktør Maria Fredenslund siger:

”Vores undersøgelser viser, at sociale delingsplatforme såsom Facebook er en hovedkanal for ikke bare ulovligt salg af digitale studiebøger gennem diverse grupper og sider, men også deling som vennetjenester mellem medstuderende. Derfor er vi til stede på Facebook, hvor vi efterforsker og anmelder de ulovlige delinger, ligesom vi har målrettet oplysningstiltag til netop denne type af platform.  Selvom det kan virke uskyldigt at kopiere en studiebog og sælge den videre til andre studerende, så har det altså alvorlige konsekvenser at krænke ophavsretten på systematisk vis”.

Ulovligt salg af studiebøger har konsekvenser

Sagen her viser, at det har konsekvenser, når man ulovligt sælger og deler digitale studiebøger. I dette tilfælde er sagen afsluttet med et bødeforlæg og en konfiskation, men det kan ende langt værre. I efteråret 2021 blev en 28-årig mand idømt 30 dages betinget fængsel, konfiskation af udbytte samt erstatningskrav for systematisk ulovligt salg af digitale studiebøger. En lignende dom fik en anden kvindelig studerende fra VIA University College også tilbage i efteråret 2021.

Læs også: Fængselsstraf for systematisk ulovligt salg af digital studiebøger

Læs også: 28-årig tiltalt for systematisk ulovligt salg af studiebøger

Det ulovlige salg af digitale studiebøger kan have konsekvenser for ikke blot forfattere, forlag og uddannelser, men i særdeleshed også dem, der vælger at sælge og dele ulovlige digitale kopier. 

Bliv klogere på reglerne for brug af digitale studiebøger på ’Os Der Elsker Viden’.