Foto: Marc Mintel

V og DF stiller forslag om IPR-task force

dec 16, 2013 | Analyse

16. december 2013

Venstre og Dansk Folkeparti har i fællesskab fremsat et beslutningsforslag om at styrke håndhævelsen af ophavsrettigheder på internettet. Forslaget lægger op til, at man skal undersøge behovet for at få en IPR-task force og parallelt iværksætte rigsadvokatens initiativ. Det er afgørende at få dedikerede ressourcer til politiets indsats. Derfor er det nuværende initiativ et skridt på vejen, men altså ikke tilstrækkeligt.

Læs beslutningsforslaget (eksternt link).

Forslaget har den 12. december været til 1. behandling i Folketinget. Behandlingen kan man følge på Folketingets hjemmeside, www.ft.dk.

Desværre var der ikke i denne første runde flertal for at igangsætte en undersøgelse. Nu er forslaget sendt til behandling i Kulturudvalget.

Forslaget har blandt andet givet anledning til en artikel i Politiken, hvor vi i RettighedsAlliancen forklarer, hvorfor vi ønsker at få etableret en IPR-task force.