Foto: Os Der Elsker Viden

Gode studievaner med ‘Os Der Elsker Viden’

aug 23, 2021 | Kampagner

23. august 2021

Snart begynder et nyt studieår for landets studerende. Her møder de kampagnen ’Os Der Elsker Viden’, der sætter fokus på lovlig brug af studiebøger.

Hver anden studerende på videregående uddannelser har anskaffet sig en digital studiebog på ulovlig vis. Det viser en Epinions-undersøgelse fra 2020, hvilket understreger et behov for at skabe gode studievaner i blandt nye som etablerede studerende.

Derfor intensiveres kampagnen ’Os Der Elsker Viden’ over studie- og semesterstart, med formål om, at flere studerende skal kende forskel på lovlig og ulovlig brug og deling af studiebøger. Kampagnen understreger, at ulovlig brug af studiebøger har faglige konsekvenser for et lille sprogområde som Danmark og vil på sigt påvirke kvaliteten af studiebøger.

Derudover understreges det, at det kan have konsekvenser for den studerende, der vælger at dele studiebøger ulovligt. Dette er blevet slået fast gennem flere domme i sager om deling af studiebøger, hvor studerende er blevet idømt bøder, erstatningskrav, betingede fængselsdomme og derved har fået en plettet straffeattest.

Vigtigt med engagement fra uddannelsesinstitutionerne

’Os Der Elsker Viden-kampagnens’ budskaber bliver i studiestartsperioden formidlet gennem annoncer på de SoMe platforme, hvor de studerende befinder sig, og hvor en del af krænkelserne foregår. Derudover er landets uddannelsesinstitutioner blevet opfordret til at sprede budskaberne overfor de studerende, gennem oplysningsmaterialer og infografikker som deles via ’Os Der Elsker Videns’ Facebook og desuden ligger til fri afbenyttelse på www.osderelskerviden.dk.

Netop uddannelsesinstitutionernes engagement og ansvarstagen er afgørende, for at budskaberne når de studerende. Fornævnte undersøgelse fra 2020 viser nemlig, at hele 62 % af landets studerende mener, at det er acceptabelt, når venner og medstuderende deler digitale studiebøger med hinanden. Det ulovlige forbrug skyldes derfor ikke blot manglende viden om lovgivning på området, men også uhensigtsmæssige normer i studiemiljøerne.

Det understreger behovet for, at institutionerne medvirker til at vende tendensen, ved at sende et klart signal til de studerende. Derfor glæder det RettighedsAlliancen, at ledelse, undervisere, bibliotekarer m.fl. på mange uddannelsesinstitutioner er med om bord, når kampagnen søsættes i de kommende uger.

Læs også: Massivt problem med ulovlig deling af studiebøger

’Os Der Elsker Viden’-kampagnen en del af flere tiltag, som understreger alvoren ved kopiering og deling af studiebøger. Her bakkes oplysningsindsatser op af efterforskning og præventivt arbejde i kraft af en Code of Conduct-aftale, der sikrer blokering for adgang til ulovlige tjenester. I 2019 underskrev Aarhus Universitet Code of Conduct-aftalen, hvilket sidenhen har forhindret 38.000 studerende i at tilgå ulovlige sider via universitetets internet. Her er målet, at Code of Conduct-aftalen skal udbredes til flere uddannelsesinstitutioner i de kommende år.  


Os Der Elsker Viden er et samarbejde mellem RettighedsAlliancen, Danske Forlag, Copydan Tekst og Node, samt en række forfattere, forlag og relevante myndigheder.

Læs også: Fokus på ulovlige studiebøger i æteren